Vi hjälper dig med ljudproblem

Vad är akustik?
Akustik

Akustik är läran om ljud. Allt ljud går i vågor så kallade ljudvågor och dessa skapar en tryckskillnad i våra öron. Dessa tryckskillnader påverkar håren som sitter bakom trumhinnan. När vi drabbas av bullerskador så är det just dessa hår som skadas och man drabbas då av en hörselnedsättning.

Frekvens

Frekvens mäts i enhet Hz som är efter vetenskapsmannen Heinrich Rudolf Hertz

Våra öron kan höra frekvenser mellan 20 till 20 000 svängningar per sekund. Detta är ett väldigt brett område

Dagligt tal ligger mellan 100-8000 Hz och vanligt är runt 1000 Hz och det är denna som vi har i våra telefoner för det är just denna vi hör bäst.

Ljudstyrka

Ljudstyrka mäts i dB. När man ska mäta ljud från tex en högtalare så brukar man normalt mäta på en meters avstånd. För att vara lite kortfattad runt detta så kan man säga att runt 30dB upffatar vi som tyst och tex ett sovrum ska vara runt 25dB.

När det gäller vanligt tal så ligger det runt 60dB.

Har man en ljudstyrka från 85dB så finns det risk för hörselskador. En vanlig dammsugare ligger runt detta. Har du höga ljudnivåer på ditt arbete så är det en bra ide att kontakta oss så vi kan mäta detta. Man får inte ha ett medelvårde över 85dB under en arbetsdag på 8 timmar. Givetvis finns det i de flesta industrier “toppar” som ligger över 85dB och i detta läge är det viktigt att använda någon form av hörselskydd.

Sänker man ljudstyrkan med 10dB så känns det som att ljudet halveras.

Ljudets hastighet

Ljud har en hastighet av 340 m/s på marknivå. Detta är mycket saktare än ljuset som hinner 7 varv runt jorden på en sekund.